Cymraeg

Penwythnos Gerdded 2017

aUTMN WALKMae Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli yn cynnal Penwythnos Gerdded o Gwener 29 Medi - Dydd Sul 1 Hydref, 2017.

 

 

Gradd y teithiau

Weddol Hawdd - ar gyfer unrhyw un sydd heb broblemau symudedd.  
Cymedrol - ar gyfer pobl â lefel ffitrwydd da, yn cynnwys llwybrau serth drwy cefn gwlad agored, cerdded yn sionc. 
 
RHAGLEN

Dydd Gwener 29ain o Fedi, 5:30yp

1. Taith Gerdded Hanes Lleol Llandysul.
Daliwch y bws o faes parcio Llandysul i Sgwâr Gorrig. Egluro Hanes Pentrellwyn a Heol Gorrig; o felinau i foneddigion, amaethyddiaeth i gwehyddu.  Taith hawdd ar y ffordd fawr a fydd yn dod i ben yng Ngwesty’r Porth.  Cyswllt: Jane Kerr: 01559 363 201 neu Lesley Parker: 07989 127 396.
 

Dydd Sadwrn 30ain o Fedi, 10yb

Cyfarfod ym maes parcio Llandysul am 10yb.  Trafnidiaeth i’r mannau cychwyn ar gael.
 
2. Cymedrol - Llansawel Hen heol y Porthmyn,  Ionydd tawel cefn gwlad,  Llwybrau-troed a llwybrau-ceffylau ar hyd Dyffryn Marlais.  8 milltir .  Ron a Megan Foulkes 01559  362 736
 
3. Cymedrol - Capel Dewi.  Cerdded yn hamddenol drwy'r coetir derw ac ar draws tir ffermio gyda golygfeydd ysblennydd, dilyn lôn, yna disgyn i lawr i afon Teifi.  Yn ôl ar y ffordd i faes parcio Coed-y-Foel i orffen. 7 Milltir.  Tom Cowcher 01559 353 200.
 
4. Gweddol Hawdd - Croeslan - Maesllyn. Taith gerdded golennog, trwy ddolydd, nentydd a lonydd gwledig. Tua 5½ filltir.  Lisa Bransden 01559 362 143.
 
 

Twmpath yng Ngwesty'r PorthNos Sadwrn 7yh Twmpath Dawns yng Ngwesty'r Porth, £4.

 

 

 

 

 

Dydd Sul 1af Hydref, 10yb

Cyfarfod ym maes parcio Llandysul am 10yb.  Trafnidiaeth i’r mannau cychwyn ar gael.
 
5. Cymedrol  - Pencader tuag at melinau gwynt Alltwalis, i goetiroedd Mynydd Rhoswen a Trebeddau.  Lonydd cefn gwlad tawel, llwybrau troed a llwybrau ceffylau.  8/9 milltir. 
 Ron a Megan  01559  362 736
 
6. Cymedrol -Taith Gogledd Llandysul - 
Pont– Tyweli.  Taith gerdded drwy barcdiroedd, lonydd gwledig, ar draws tir amaeth agored sydd â golygfeydd braf ar draws Llandysul, Dyffryn Clettwr a bryniau Sir Gaerfyrddin.  Mae rhiwiau serth i’w dringo ar rannau o’r daith.   Tua 4 milltir.
Rhodri James 01559  362 202 
 
7. Cymedrol - Pontsian  Cychwyn o faes parcio Neuadd DH Evans, Pontsian am 10.30 yb.  7 milltir. Rhyw filltir ar hewl cefn gwlad, y gweddill ar lwybrau. Eileen Curry 01559 3362 253.
 

Te yn y PorthPrynhawn dydd Sul te Cymraeg am 4yp  

yng Ngwesty'r Porth (01559  362 202) – am ddim i Gerddwyr gyda tocyn, £5 i rhai na fydd yn cerdded.

 

 

 

 


Cefnogir y Penwythnos ganCyngor Cymuned Llandysul, Merched Glannau Teifi a Ras yr Iaith.

Cyngor cymuned LlandysulMerched Glannau TeifiRas yr Iaith logo


Gwybodaeth

  • Eisiau esgidiau cerdded, dillad cynnes ar gyfer glaw i'w gwisgo ar holl deithiau cerdded. Argymhellir bod sach gefn gyda dŵr & byrbrydau.
  • Cludiant ar gael o faes parcio Llandysul.
  • Dim cŵn.
  • Gall arweinwyr cerdded wrthod derbyn unrhyw gerddwyr ystyrir fod wedi gwisgo yn anaddas.
  • Efallai y bydd y rhaglen yn newid mewn amgylchiadau annisgwyl.
  • Cynghorir cyfranogwyr i drefnu yswiriant eu hunain ar gyfer unrhyw golled, difrod, damweiniau neu anafiadau i bobl neu eu heiddo, gan na fydd Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen yn dderbyn cyfrifoldeb.
I archebu, llenwch y ffurflen archebu.  Teithiau cerdded yn costio £4 y pen os wedi archebu ymlaen llaw neu £5 ar y diwrnod.  Ni chodir unrhyw dâl ar gyfer plant dan 16.  Mae pris y teithiau cerdded yn cwmpasu holl weinyddiaeth a thrafnidiaeth lle bo angen.  Dyddiad cau ar gyfer archebu fydd 17 mis Medi.
 
Llun o'r poster am y penwythnos Gerdded yn Llandysul 2017
Llun o'r rhaglen o'r teithiau gerdded yn y Penwythnos Gerdded Llandysul a Phont-Tyweli

 

 

 
 
Yn ôl

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion