Cymraeg
Dyddiadur
Calendar Digwyddiadau Argraffu EMAIL help
Mis blaenorol Diwrnod blaenorol Diwrnod canlynol Mis nesaf
Gweld fesul blwyddyn Gweld fesul mis Gweld fesul wythnos Gweld Heddiw Chwilio Neidio at fis penodol
Merched y Wawr
Gwener 09 Mawrth 2018, 19:30
  Trawiadau : 187
Cangen Llandysul
 
 
 Mae’r gangen yn cwrdd ar yr ail nos Iau bob mis am 7.30yh.
 

Rhaglen 2017-18

Medi 14: Andrew Davies “Tyfu Blodau”

Hydref 12: Ymweliad ag “Oriel Huw Bevan-Jones”

Tachwedd 9: Siaradwraig Sian ap Gwynfor

Rhagfyr 14: Carolau’r Plygain gyda Trefor Pugh a Rhiannon Ifans

Ionawr 11: Noson o chwaraeon yng nofal Mrs Megan Foulkes

Chwefror 8: “Cysylltiad Llandysul gyda Owain Glyndwr” gyda John Davies

Mawrth 9: Dathlu Gwyl Dewi Gyda’r Gwyr a Ffrindiau yng Ngwesty’r Porth, Llandysul. Siaradwraig Elin Jones (Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru)

Ebrill 12: Cyng. Maldwyn Lewis

Mai 10: Cyfarfod Blynyddol a siaradwraig Dana Edwards (awdures) “Darnau ohono fi”.

Dydd Sadwrn, 9fed o Fehefin: Taith Ddirgel

Ysgrifenyddes a Gohebydd y Wasg: Mrs Wendy Roberts (01559 362659)

 

Lleoliad Pwerdy - Powerhouse

Yn ol

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion