Cymraeg
Dyddiadur
Calendar Digwyddiadau Argraffu EMAIL help
Mis blaenorol Diwrnod blaenorol Diwrnod canlynol Mis nesaf
Gweld fesul blwyddyn Gweld fesul mis Gweld fesul wythnos Gweld Heddiw Chwilio Neidio at fis penodol
PENWYTHNOS GERDDED 2017
Sadwrn 30 Medi 2017, 10:00
  Trawiadau : 83

Mae Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli  yn cynnal Penwythnos Cerdded o Gwener 29 Medi - Dydd Sul 1 Hydref, 2017.

Gradd y teithiau

Weddol Hawdd - ar gyfer unrhyw un sydd heb broblemau symudedd.  Cymedrol - ar gyfer pobl â lefel ffitrwydd da, yn cynnwys llwybrau serth drwy cefn gwlad agored, cerdded yn sionc. 
 

Dydd Sadwrn 30ain o Fedi, 10yb

Cyfarfod ym maes parcio Llandysul am 10yb.  Trafnidiaeth i’r mannau cychwyn ar gael.
 
2. Cymedrol - Llansawel Hen heol y Porthmyn,  Ionydd tawel cefn gwlad,  Llwybrau-troed a llwybrau-ceffylau ar hyd Dyffryn Marlais.  8 milltir .  Ron a Megan Foulkes 01559  362 736
 
3. Cymedrol - Capel Dewi.  Cerdded yn hamddenol drwy'r coetir derw ac ar draws tir ffermio gyda golygfeydd ysblennydd, dilyn lôn, yna disgyn i lawr i afon Teifi.  Yn ôl ar y ffordd i faes parcio Coed-y-Foel i orffen. 7 Milltir.  Tom Cowcher 01559 353 200.
 
4. Gweddol Hawdd - Croeslan - Maesllyn. Taith gerdded golennog, trwy ddolydd, nentydd a lonydd gwledig. Tua 5½ filltir.  Lisa Bransden 01559 362 143.
 

Cefnogir y Penwythnos ganCyngor Cymuned Llandysul, Merched Glannau Teifi a Ras yr Iaith.

Cyngor cymuned LlandysulMerched Glannau TeifiRas yr Iaith logo


Gwybodaeth

  • Eisiau esgidiau cerdded, dillad cynnes ar gyfer glaw i'w gwisgo ar holl deithiau cerdded. Argymhellir bod sach gefn gyda dŵr & byrbrydau.
  • Cludiant ar gael o faes parcio Llandysul.
  • Dim cŵn.
  • Gall arweinwyr cerdded wrthod derbyn unrhyw gerddwyr ystyrir fod wedi gwisgo yn anaddas.
  • Efallai y bydd y rhaglen yn newid mewn amgylchiadau annisgwyl.
  • Cynghorir cyfranogwyr i drefnu yswiriant eu hunain ar gyfer unrhyw golled, difrod, damweiniau neu anafiadau i bobl neu eu heiddo, gan na fydd Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen yn dderbyn cyfrifoldeb.
I archebu, llenwch y ffurflen archebu.  Teithiau cerdded yn costio £4 y pen os wedi archebu ymlaen llaw neu £5 ar y diwrnod.  Ni chodir unrhyw dâl ar gyfer plant dan 16.  Mae pris y teithiau cerdded yn cwmpasu holl weinyddiaeth a thrafnidiaeth lle bo angen.  Dyddiad cau ar gyfer archebu fydd 17 mis Medi.
 
 
 

 

 

Yn ol

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion