Cymraeg
Dyddiadur
Calendar Digwyddiadau Argraffu EMAIL help
Mis blaenorol Diwrnod blaenorol Diwrnod canlynol Mis nesaf
Gweld fesul blwyddyn Gweld fesul mis Gweld fesul wythnos Gweld Heddiw Chwilio Neidio at fis penodol
OWAIN GLYNDWR
Sadwrn 16 Medi 2017, 19:00
  Trawiadau : 150

Dydd Sadwrn, 16eg Medi, 7yh yng Ngwesty’r Porth, Llandysul, SA44 4QS.

Arweinydd y Noson: John “Clocs” Jones

Cawl Llysieuog neu Fochyn wedi ei Rostio gyda bara.

Cyflwynir Gwaith celf gan artistiaid lleol Graham Lewis a Sally Rogers.

Cerddoriaeth gan Geraint Roberts (pibau) a’r telynorion Caradog, a Sioned Bowen.

Darllenir barddoniaeth gan Clem, ac Emyr Llewelyn .

Arddangosfa Owain Glyndŵr

Pris Mynediad: £7.00Fe’ch cynghorir i sicrhau tocyn ymlaen llaw drwy gysylltu â Gwesty’r Porth: 01559 362202

www.hanesllandysulhistory.co.uk | www.owain-glyndwr.cymru

 

 

Lleoliad Gwesty'r Porth Hotel

Yn ol

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion