Cymraeg
Dyddiadur
Calendar Digwyddiadau Argraffu EMAIL help
Mis blaenorol Diwrnod blaenorol Diwrnod canlynol Mis nesaf
Gweld fesul blwyddyn Gweld fesul mis Gweld fesul wythnos Gweld Heddiw Chwilio Neidio at fis penodol
PENWYTHNOS GERDDED 2016
Sadwrn 01 Hydref 2016   Trawiadau : 526

Mae Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli  yn cynnal Penwythnos Cerdded o Gwener 30 Medi - Dydd Sul 2 Hydref, 2016.

Penwythnos Cerdded yn Llandysul a Phont-Tyweli

SMall image of page 1 of walking weekend brochure - click for PDF. Page 2 of walking weekend brochure - click for PDF.

Trawslwytho'r PDF o'r brochure.

Gwybodaeth

• Pob taith yn £3. Dan 16 yn rhad ac am ddim.
• Eisiau esgidiau cerdded, dillad cynnes ar gyfer  glaw i'w gwisgo ar holl deithiau cerdded. Argymhellir bod sach gefn gyda dŵr & byrbrydau.
• Cysylltwch â arweinydd  priodol os oes angen trafnidiaeth o Llandysul ar gyfer unrhyw un o'r teithiau dydd Sul, a hefyd  os ydych yn dymuno dod â ci ar unrhyw un o'r teithiau cerdded dros y penwythnos.

 

Yswiriant

Cynghorir cyfranogwyr i drefnu yswiriant eu hunain ar gyfer unrhyw golled, difrod, damweiniau neu anafiadau i bobl neu eu heiddo, gan na fydd Llandysul & Pont Tyweli yn dderbyn cyfrifoldeb

 

Gradd y deithiau

Hawdd-ar gyfer unrhyw un sydd heb broblemau symudedd.
Hamddenol-ar gyfer pobl heini rhesymol, cynnwys llwybrau gwledig.
Cymedrol-ar gyfer pobl â lefel ffitrwydd da, yn cynnwys llwybrau serth drwy cefn gwlad agored, cerdded yn sionc. 

 

Dydd Gwener 30ain Medi, 6yh  

Taith hanesyddol o amgylch Llandysul: cwrdd yn maes parcio Llandysul. Arweinwyr Jane Kerr a Lesley Parker (07989 127396). Tua 1.5 awr i orffen yng Ngwesty'r Porth.  Hawdd.
 
Gwener 30ain Medi, 6 o`r gloch, Gwesty`r Porth
Dechrau eich penwythnos gyda sesiwn ‘Ioga’ gyda Lisa Bransden 01559 362143 £2.

Dydd Sadwrn 1af Hydref

Mae'r holl deithiau cerdded yn dechrau am 10yb.
 
Alltwallis i Pencader: Mynydd Rhos-wen, fferm wynt Blaengwen, llwybr i Pencader. 8 milltir.  Bws mini o'r maes parcio Llandysul am 10yb.  Arweinwyr:  Ron a Megan Foulkes 01559 362736. Cymedrol
 
Taith gerdded Bancyffordd o maes parcio Llandysul. 6 milltir.  Mae'n dilyn y rheilffordd segur wrth ochr yr Afon Tyweli, drwy'r coetir, ar hyd lonydd cefn gwlad ac ar draws ffermdir agored gyda golygfeydd ardderchog ar draws y Dyffryn i'r mynyddoedd Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.  Arweinwyr  Roy a Pat Lloyd: 01559 362474.  Hamddenol.
 
Taith Dolen Teifi yn dechrau yn maes parcio Llandysul 3.5 milltir.  Taith gerdded ar hyd lonydd cefn gwlad, drwy goetir hynafol ac yna ar hyd glannau afon Teifi.  Arweinydd: Tom Cowcher 01559 363200.  Hawdd

Dydd Sadwrn 1af o Hydref, 8yh

Twmpath dawns gydag Erwyd Howells a Bryan Jones, yng Ngwesty'r Porth Cost £3.
 

Dydd Sul 2il Hydref

Mae'r holl deithiau cerdded yn dechrau am 10yb. 
 
Coed y Foel/Capel Dewi. Gan ddechrau ym maes parcio Coed Cadw Coed y Foel (SN426420). 9 milltir. Taith trwy’r coetiroedd, caeau a lonydd.  Arweinwyr:  Ron a Megan Foulkes 01559 362736.  Cymedrol
 
Taith Tregroes  Dechrau ar iard ysgol Tregroes (SN406448). Cerdded ar hyd llwybrau cefn gwlad a llwybrau ceffylau tuag at Geginan, Twll y Cadno ac yna i’r safle hanesyddol Dinas Cerdin, cyn dychwelyd i’r ysgol. Arweinydd: Eileen Curry 01559 362253.  Tua 3 awr. Cymedrol
 
Taith gerdded Cwmcou
Gan ddechrau yn y maes parcio Cwmcou (SN295420). Taith gerdded ysgafn drwy lonydd, coetiroedd a Dolydd. Tua 1.25 awr.  Arweinydd: Lisa Bransden 01559 362143. Hawdd.
 
Nos Sul Hydref 2il, mwynhau te Traddodiadol Cymraeg 
yng Ngwesty'r Porth, Llandysul.  Cost  £5. Cysylltu gyda’ Gwesty’r Porth 01559 362202.
 
 

Yn ol

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion