Cymraeg
Dyddiadur
Calendar Digwyddiadau Argraffu EMAIL help
Mis blaenorol Diwrnod blaenorol Diwrnod canlynol Mis nesaf
Gweld fesul blwyddyn Gweld fesul mis Gweld fesul wythnos Gweld Heddiw Chwilio Neidio at fis penodol
PROTEST!!
Mawrth 12 Ionawr 2016, 09:00
  Trawiadau : 389
ARBED LLYFRGELL LLANDYSUL
Ymunwch gyda ni ar fore Mawrth 12fed Ionawr, 2016 yn y Swyddfeydd y Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA i brotestio yn erbyn cau Llyfrgell Llandysul.
Bydd y cyfarfod yn Cyngor yn dechrau am 10yb, felly byddwn yn cyfarfod y tu allan i'r brif fynedfa am 9.15yb i groesawi'r cynghorwyr pan maen nhw'n cyrraedd y cyfarfod.
 
SAVE LLANDYSUL LIBRARY
Join us on Tuesday 12th January, 2016 at the Ceredigion County Offices, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA to protest at the closure of Llandysul Library.
The meeting begins at 10am so we will meet outside the main entrance at 9.15am and welcome the Councillors as they arrive. 
 
Arwyddwch y ddeiseb yn siopau neu ar-lein yn awr.
 
Anfonwch eich gwrthwynebiadau i:
Ms Lowri Edwards,
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd,
Cyngor Sir Ceredigion,
Penmorfa, Aberaeron. SA46 0PD 
 
Sign the petition in the shops in Llandysul or online now.
 
Send your objections to:
Ms. Lowri Edwards,
Head of Democratic Services, Ceredigion County Council, Penmorfa,
Aberaeron, SA46 0PD. 
 
 
 
 
 
 
 

Yn ol

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion