Cymraeg
Dyddiadur
Calendar Digwyddiadau Argraffu EMAIL help
Mis blaenorol Diwrnod blaenorol Diwrnod canlynol Mis nesaf
Gweld fesul blwyddyn Gweld fesul mis Gweld fesul wythnos Gweld Heddiw Chwilio Neidio at fis penodol
CYLCH CINIO
Llun 04 Ionawr 2016, 19:30
  Trawiadau : 1421
Yr ydym yn cwrdd yng ngwesty'r Porth am swper am 7:30 ar y Nos Lun cyntaf o bob mis o mis Hydref hyd mis Mawrth. Ym mis Ebrill yr ydym yn gwahodd ein gwragedd/partneriad i ymuno a ni. Yr ydym yn cael gwr neu gwraig adnabyddus i rhoi anerchiad i ni ym mhob cyfarfod.
Am fanylion pellach cysylltwch a'r Ysgrifennydd sef Richard Davies 01559362263
Rhoi cyfle i gymdeithasu yn y Gymraeg mewn awyrgylch Gymreig. Bod yn gyfrwng i hyrwyddo'r Gymraeg fel Cylch o aelodau unigol. Cynorthwyo achosion teilwng a fo'n ceisio cymorth.
Lleoliad Gwesty'r Porth Hotel

Yn ol

JEvents v2.0.11 Stable   Copyright © 2006-2011

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion