Cymraeg

W D THOMAS & SONS

Description: Complete funeral arrangements.

Funeral Directors
Teifi Joinery
Pencader Road
Llandysul
SA44 4AE

Telephone:
01559 363537
01559 362563
01559 363635

 

 

 

 
Yn ôl
Baner
Baner
Baner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion