Cymraeg

SPAR

Lincoln Street
Llandysul, United Kingdom, SA44 4BS


01559 362254


 

Gwasanaeth o'r Siop i'ch Cartref.
Dyddiau dosbarthu: Dydd Mawrth a Dydd Iau.
Archebwch drow y ffon 01559 362 254 neu dewch i'r siop ac fe ddosbarthir am ddim!*
Rydym yn dosbarthu o fewn 5 milltir i Landysul.
*Archebion dros £20 am ddim heb gynnwys tobaco.
Bydd tal o £1.50 fel arall.

 


Facebook: http://www.facebook.com/pages/Thomas-Spar-Llandysul/164992070189724

 
Yn ôl
Baner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion