Cymraeg

GARY Y CIGYDD

Gary y Cigydd
Porc, cyw iar, cig oen a chig eidion buarth.
Wedi eu coginio a chariad a gofal yn ein cartref.
Llysiau organig.
A chynnyrch SUMA ar gael.
 
Tel: 07967 233987
 
Scrummy Loaf Bakery’s online presence. Thanks for stopping by. Our artisan bread (made using organic flour, the finest sea salt and natural yeast) is now on sale 5 days per week (Tuesday to Saturday) at Gary The Butcher‘s in Llandysul. 
 
Yn ôl

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion