Cymraeg

Croeso i Gerddwyr

Mae Llandysul a Pont Tyweli Ymlaen yn falch i gyhoeddi eu bod wedi ennill statws Croeso i Gerddwyr ar gyfer yr ardal leol.

Mae trefi a phentrefi Croeso i Gerddwyr yn lefydd sydd  rhywbeth arbennig i gynnig i gerddwyr. Mae nifer o fuddiannau trwy ennill statws Croeso i Gerddwyr. Mae`n help i gryfhau enw da tref fel lle ar gyfer ymwelwyr i fwynhau`r awyr agored, sydd hefyd o fudd i`r economi leol.

Mae hefyd yn help i sicrhau bod llwybrau cerdded a chyfleusterau i gerddwyr yn cael eu cynnal a chadw i safon, sydd o fudd i bobl leol yn ogystal ag ymwelwyr. Mae`n cyfrannu at gynlluniau twristiaeth lleol a strategaethau adfywio.

Pob mis, mae taith cerdded dan arweiniad. Mae croeso i bawb ar y teithiau cerdded hyn, ond er y cymerir pob gofal, rydych yn cerdded ar eich menter eich hun. Bydd rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Tra bod croeso i gŵn ar dennyn sy'n ymddwyn yn dda, nid yw pob taith cerdded yn addas felly holwch ymlaen llaw os gwelwch yn dda.

teithiau-llandysul-coverBydd posteri yn cael eu rhoi i fyny yn Llandysul cyn y teithiau cerdded yn rhoi manylion. Bydd mwy o wybodaeth ar www.llandysul-ponttyweli.co.uk.

Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf ar e-bost, anfonwch eich cyfeiriad e-bost at Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld. .

Tal aelodaeth am flwyddyn i Groeso i Gerddwyr Llandysul a Phont Tyweli:

£10 oedolyn, £15 y cwpwl. Plant o dan 16 am ddim.

Teithiau yn £2 yr un i rhai sydd ddim yn aelodau. Plant o dan 16 am ddim (os na ddywedir yn wahanol yn y daflen)

 

Mae Croes i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli wedi cyhoeddi llyfryn sydd yn disgrifio wyth cylchdaith o gwmpas ardal Llandysul a Phont-Tyweli.  Mae llyfryn ar gael o'r swyddfa Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf ac hefyd fel trawslwytho o'r tudalen Trawslwytho.

 

 

 
Yn ôl

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion