Cymraeg

TELYNAU TEIFI

Telynau Teifi HarpWefan: https://teifiharps.com
Facebook: https://www.facebook.com/TeifiHarps
Trydar: https://twitter.com/TeifiHarps

Mae gwneud Telynau yng Nghymru yn grefft hynafol. Mae Cymru yn enwog fel 'gwlad y delyn' a Telynau Teifi yw'r unig wneuthurwyr telynau yng Nghymru. Cafodd ein busnes 'not-for-profit' ei sefydlu gan y gwneuthurwr telynau Allan Shiers, ac mae wedi ei leoli ar lannau'r afon Teifi yn Llandysul, Gorllewin Cymru.
 
Rydym yn cyflogi tîm bach o staff sydd yn gwneud ein telynau wrth law. Ein nod yw i gadw traddodiadau gwneud telynau ar gyfer y cenhedloedd nesaf a hefyd arloesi wrth wella sain a chystrawen yr offeryn. Rydym yn cyfuno crefft draddodiadol gyda thechnoleg arloesol, gan ddefnyddio deunyddiau megis titaniwm a ffibr carbon. Wrth briodi'r hen a'r newydd rydym yn obeithiol bod ein telynau yn cynrychioli cam ymlaen, gan hefyd cadw a chefnogi traddodiadol hynafol.
 

Telynau Teifi - celtic harps by Afon Teifi

 
 
Yn ôl

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion