Cymraeg

Penwythnos Garddio Llandysul 2017

Llandysul Gardening Weekend

Dydd Gwener 17, Dydd Sadwrn 18, Dydd Sul 19 Chwefror 2017.

10yb-5yh yn Neuadd Tysul, Llandysul, SA44 4QJ

 

 

Llandysul Gardening Weekend flowersARDDANGOSIAD LLWYFAN

 

Bydd Farmyard Nurseries, enillydd gwobr aur RHS Llandysul, unwaith eto yn trawsnewid y llwyfan gydag arddangosfa ryfeddol iâch ysbrydoli am y flwyddyn sydd i ddod.

 

STONDINAU

 

Ceir stondinau amrywiol sy' gysylltiedig a'r ardd gan gynnwys primulas, hellebores, planhigion llysieuol, llwyni, cennyn pedr a bylbiau gaeaf eraill. Ar yr ochr fwytadwy, bydd tato a pherlysiau ar gael er mwyn i chi ddechrau'n gynnar ar eich gardd lysiau. Anrhegion yn ymwneud ac ardd, lluniau, dodrefn gardd gan gynnwys bocsys adar a bordydd adar. Cymdeithasau garddio/planhigion, diwrnodau allan i erddi lleol a llawer mwy.

 

 

 

SIARADWYR

Gwener 17ed Chwefror

10.00 Sioe yn agor – stondinau, arddangosfa, siop de

10.40 Richard Bramley - Yn Gaeth i Hellebores

Mae blodau’r gaeaf hyn yn annodd iawn ei curo. Dysgu sut a lle i dyfu, sut i’w lluosogi  a gweld y diweddaraf yn bridio Hellebores. 

13.00 Gerddi Cenedlaethol.   Sgwrs ddiddorol  gan ddeiliad casgliad cenedlaethol Carole Whittaker (Monardas). Bydd yn rhoi cipolwg ar dreftadaeth planhigion a'r cynllun Gerddi Cenedlaethol.

15.15 Roddy Milne – 'Degawd o bethau newydd yn Picton'.  
Sut mae hen ystâd yn symud gyda'r oes. Planhigion  newydd, prosiect adfer newydd ar gyfer waliau gardd furiog a'r adeiladau cyfagos (gan gynnwys tŷ gwydr crand).

17.00 Sioe yn cau

 

Sadwrn 18ed Chwefror

10.00 Sioe yn agor – stondinau, arddangosfa, siop de

10.40 Malcolm Berry – 'Gwehyddu gwe tuag at gardd naturiol'.  Malcolm - Brenin o holl bethau naturiol ac organig yn ein hudo gydai syniadau.

13.00 Keith Brown a Richard Bramley. 'Hellebores - Rhannu angerdd'. Dewch i fwynhau Keith a Richard yn sôn am eu cariad at Hellebores. Sgwrs na ddylid eu cholli. Gwych gweld Keith yn ôl!

15.15 Richard Bramley – 'Tyfu Rhosynnau yng Nghymru'.  Sgwrs newydd yn esbonio sut i gynyddu eich siawns o lwyddo gyda’r planhigion poblogaidd hyn. Yr ydym i gyd yn eu caru, felly ceisiwn ddysgu sut i wneud y mwyaf ohonynt.

17.00 Sioe yn cau

 

Sul 19ed Chwefror

10.00 Sioe yn agor – stondinau, arddangosfa, siop de

10.40 Joe Atkins - Prif Arddwr yng Ngerddi Aberglasne'Garddio ar gyfer cysgod gwlyb a sych' Unwaith eto yr ydym yn croesawu Joe, ei drafodaethau yn ddoniol, yn llawn gwybodaeth ac yn boblogaidd iawn. Un fydd, fel yr awgryma teitl yn helpu i ychwanegu diddordeb i'r ardaloedd tywyllach yr ardd.

13.00 Gerddi Botaneg – 'Gloÿnnod byw, gwenyn a thu hwnt '. Bydd Alice a Lucy yn sôn yn llawn  am beth sy'n digwydd yn y Tŷ Glöyn byw newydd yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, a sut i annog pryfed yn eich gardd.

15.15 Ivor Mace– 'Sut i dyfu llysiau eich hun'.  Rydym mor falch i groesawu Ivor yn ôl i rannu ei wybodaeth anhygoel am yr holl bethau bwytadwy y gellir eu tyfu yn eich gardd.

17.00 Sioe yn cau

 


GWYBODAETH

Parcio ym maes parcio`r pentref. Gweler y tudalen "Dyma Ni".

Croesawir grwpiau bysiau

Feithrinfa Blanhigion Farmyard

Lluniaeth: Bydd Marchnad Wlad Llandysul yn rhedeg siop de yn y neuadd, ar agor trwy`r dydd ac yn gweini cacennau cartref blasus a lluniaeth

Bydd cinio ar gael mewn nifer o gaffi`s, bwytai a tafarndai yn Llandysul

Mae llety dros nos ar gael yn lleol. Gweler y tudalen "Ble i aros" yn Llandysul am fanylion.

Gellir cyfuno garddio a cherdded. Mae Llandysul yn dref sy`n Croeso i Gerddwyr. Gweler y tudalen we "Croeso i Gerddwyr" er mwyn gweld ein cefn gwlad prydferth. 

 

Cefnogir gan Cyngor Cymuned Llandysul a Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf.

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion