Cymraeg

Ffair Nadolig Llandysul 2017

Gwyl Nadolig Llandysul

Dydd Gwener 1af o Ragfyr, 2.30yp-7.30yh

Dewch i ymuno yn yr hwyl yn Ffair Nadolig Llandysul a gynhelir yn Neuadd Tysul.
Bydd stondinau crefft a bwyd tu mewn a tu allan i`r Neuadd.
Hwyl i`r plant  yn yr Ogof Nadolig yn Neuadd Tysul. 

Cynhyrchwyr bwyd a chrefftau

Bydd stondinau ar gael i gynhyrchwyr bwyd a chrefftau (6x3) y gost gan gynnwys bwrdd fydd £25.00.

Lawrlwytho'r ffurflen llogi yma, ar gyfer y digwyddiad, os hoffech ymuno â ni yn y Ffair, dychweler i'r swyddfa cyn gynted â phosib, gan gynnwys y tâl priodol.

Os am ragor o fanylion gellir cysylltu â Ann Jones yn swyddfa Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen ar 01559362403 neu ar 07976074394.


Digwyddiad cymunedol yw hwn, a gynhelir gan Landysul a Phont-Tyweli Ymlaen, gyda gwirfoddolwyr.

 Os rydych eisiau helpu, cysylltu â Ann Jones yn swyddfa Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen ar 01559362403 neu ar 07976074394.


 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion