Cymraeg

Ffair Nadolig Llandysul

Ffair Nadolig Llandysul Christmas Fair 20/11/15

Dydd Gwener 20ed o Dachwedd 2015, 3-8yp
Dewch i ymuno yn yr hwyl yn Ffair Nadolig Llandysul a gynhelir yn Neuadd Tysul.
Bydd stondinau crefft a bwyd tu mewn a tu allan i`r Neuadd.
Bydd siopau yn yr hen safle Gomer ar agor lle ceir nifer o fwydydd a chrefftau arbennig.
Cyfle i chi ymweld â siopau Llandysul a fydd ar agor yn hwyr.
 Hwyl i`r plant  yn yr Ogof Nadolig yn Neuadd Tysul. 
Cewch glywed plant yr ysgol lleol yn canu tu allan i Banc Barclays tua 4 o’r gloch.
 

Cynhyrchwyr bwyd a chrefftau

Diane Mathias 
Paintings, print, cards
 
Sheila Freeman
Bags
 
Lynette Sheyler 
Dog soaps and gifts
 
Pethau Olyv                
Jewellery and handbags
 
Forever Living
Aloe Vera products
 
Christina Rees
Knitted garments and cards
 
Diana Rogers
Cushions
 
Steffan Jakvbwski       
Author
 
Martin Cook
Wooden products
 
Popty Bach y Wlad
Cakes, mince pies, Christmas puddings, Christmas cakes
 
Linda
Handmade unique Cards - birthdays, Christmas and special occasions.Mae'r ffurflen llogi ar gael i ar gael i'w llwytho i lawr.

Bydd stondinau ar gael i gynhyrchwyr bwyd a chrefftau (6x3) y gost gan gynnwys bwrdd fydd £20.00, ond bydd cost ychwanegol o £5.00 os am gyflenwad  ychwanegol o drydan.

Os am ragor o fanylion gellir cysylltu â Ann Jones yn swyddfa Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen ar 01559362403 neu ar 07976074394.

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion