Cymraeg

Gwyl Ymlaen 21 Mai 2016

Bydd Gŵyl Ymlaen eleni yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 21 Mai 2016 ym Mharc Goffa Llandysul.
 
Gan adeiladu ar ein digwyddiadau blaenorol byddwn yn ychwanegu sgyrsiau ac arddangosfeydd am fyw yn fwy gwyrdd, chynaliadwy a fforddiadwy yng nghefn gwlad, bydd hefyd stondinau bwyd a chrefftau, arddangosfeydd cefn gwlad yn y cylch canol a gwelir hen beiriannau o`r oes a fu  o gwmpas y cae. Rhowch y  dyddiad yn eich dyddiadur!
 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion