Cymraeg

Cynhyrchwyr Caws Dyffryn Teifi

Croeso i Ddyffryn Teifi, ‘Loire’ gwneud caws yng Nghymru.

Newyddion am Gaws, Cynhyrchwyr Caws a darganfod y llwybr Caws Dyffryn Teifi!

www.teifivalleycheeseproducers.com

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion