Cymraeg

HALF MOON

Description: Wine Bar and Restaurant. Families welcome.Halfmoon, Pont Tyweli

Opening Times
Tuesday to Saturday 12noon - 11pm
Sunday 12noon - 6pm

Food served daily
Cooked fresh to order using the best Welsh meat. Portuguese Specials.
A-la-Carte menu. Friday Night - Steak Specials.

Station Road
Pontweli
Llandysul
Carmarthenshire
SA44 4AJ

Telephone: 01559 363338

 
Yn ôl

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion