Cymraeg

KINGS ARMS

Description:
Ensuite rooms; Function room; Bar Meals; Sunday Lunch; Beer Garden; Families Welcome
High Street
Llandysul
Ceredigion
SA44 4DL
Telephone: 01559 362265
Fax: 01559 362912
 
Yn ôl

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion