Cymraeg

Addysg i Oedolion

Dolen i Ddysgu Bro, Addysg Gymunedol i Oedolion Cyngor Sir Ceredigion - http://www.dysgubro.org.uk/

Dolen i Dysgu Oedolion yn y Gymuned, Cyngor Sir Gâr -

http://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/preswylwyr/addysg-ac-ysgolion/dysgu-oedolion/#.Ve8ICxFVhBc

Dolen i Sir Benfro yn dysgu gyda Cyngor Sir Benfro  -

 
Cyrsiau lleol:

Y Pwerdy, Pont-Tyweli - http://www.pwerdypowerhouse.co.uk/

Waunifor Crafty Breaks - http://www.craftybreaks.com

Ceridwen Centre for workshops - http://www.ceridwencentre.co.uk

Dysgu Cymraeg

Learning Welsh - http://www.aber.ac.uk/welshforadults/

Say Something in Welsh - http://www.saysomethinginwelsh.com/

Welsh for Adults (Swansea, Carmarthenshire, Pembrokeshire) - http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/academihywelteifi/hafancymraegioedolion/

Canolfan Bwyd Cymru/Food Centre Wales

Tel: 01559 362230

Fax: 01559 362086

www.foodcentrewales.org.uk

 

The Llandysul and Pont Tyweli website cannot be held responsible for external websites.

 

 
Yn ôl

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion