Cymraeg

Addysg i Oedolion

Dolen i Ddysgu Bro, Addysg Gymunedol i Oedolion Cyngor Sir Ceredigion - http://www.dysgubro.org.uk/

Dolen i Dysgu Oedolion yn y Gymuned, Cyngor Sir Gâr -

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/addysg-ac-ysgolion/dysgu-oedolion

Dolen i Sir Benfro yn dysgu gyda Cyngor Sir Benfro  -

https://www.sir-benfro.gov.uk/addysg-i-oedolion

 
Cyrsiau lleol:

Y Pwerdy, Pont-Tyweli - http://www.pwerdypowerhouse.co.uk/

 

Dysgu Cymraeg

Dysgu Cymraeg - https://dysgucymraeg.cymru/

Say Something in Welsh - http://www.saysomethinginwelsh.com/

 

Canolfan Bwyd Cymru/Food Centre Wales

Tel: 01559 362230

Fax: 01559 362086

www.foodcentrewales.org.uk

 

The Llandysul and Pont Tyweli website cannot be held responsible for external websites.

 

 
Yn ôl
Baner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion