Cymraeg

Clwb Ceufadau Llandysul

Mae’r afon Teifi yn adnodd naturiol pwysig, gan fod y dyfroedd yn eich galluogi i ganŵio drwy’r flwyddyn. Ceir geirw graddau 2 – 3 dros bellter o 1km yn nhref Llandysul.

Mae gan Glwb Ceufadau Llandysul enw da am iddo ddatblygu athletau Slalom Cenedlaethol, hyfforddwyr a chyfleuster a ddefnyddir gan y gymuned. Cynhelir sesiynau hyfforddi rheolaidd ar yr afon, yn y pwll nofio ac yn lleol. Caiff y ganolfan ganŵio ei chydnabod fel canolfan ragoriaeth gan y corff llywodraethol – Cymdeithas Ganŵio Cymru.

Cynhelir digwyddiadau pennu safle Slalom Cenedlaethol bob blwyddyn rhwng mis Mai a mis Hydref.

Cynhelir Taith Flynyddol y Teifi bob mis.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Gareth Bryant ar 01559 363209/362907 neu ar y ffôn symudol: 017900570440. Gwelwch y gwefan www.llandysul-paddlers.org.uk.

 
Yn ôl

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion