Cymraeg

Carnifal Llandysul & Pont-Tyweli Carnival

Llandysul & Pont-Tyweli Carnival 2012

 

Wythnos y Carnifal 1af - 7fed o Orffennaf 2018 | Carnival Week 1st - 7th July 2018

Keep updated on their Facebook page: https://www.facebook.com/CarnivalLlandysulCarnifal/

01/07/18, 5pm                     Canu Cymunedol / Community Singing                       Eglwys St Tysul / Tysul Church

02/07/18, 5.30pm               Helfa Drysor Car / Car Treasure Hunt                            Maes Parcio Llandysul / Llandysul Car Park

03/07/18, 7pm                     Bingo                                                                             Gwesty’r Porth / Porth Hotel

04/07/18, 5pm                     Noswerth yn y Parc / Evening in the park                   Memorial Park, Llandysul

06/07/18, 1pm                     Te Prynhawn / Afternoon Tea                                       Gwesty’r Porth / Porth Hotel

06/04/18, 8pm                     Cwis / Quiz                                                                  Gwesty’r Porth / Porth Hotel

07/04/18, Diwrnod Carnifal / Carnival Day

Fflotïau i gyrraedd Canolfan Paddlers Llandysul erbyn 1.15yp ac mi fydd yr orymdaith yn cychwyn am 1.30yp ac yn mynd o amgylch y pentref ac i lawr i’r Parc / Floats to arrive in Llandysul Paddlers by 1.15pm and the procession will leave at 1.30pm and proceed through the village and down to the Park.

Fydd Band Chwyth Simffoni Caerfyrddin yn cymryd rhan yn yr Orymdaith / Carmarthen Symphony Wind Band will be participating in the procession 

  • BEIRNIADU GWISG FFANSI / FANCY DRESS JUDGING 
  • CYFLWYNIAD ENNILLYDD LOGO / LOGO WINNER PRESENTATION
  • CYFLWYNO’R LLYWYDDION / PRESENTING PRESIDENTS
  • BAND CHWYTH SIMFFONI CAERFYRDDIN / CARMARTHEN SYMPHONY WIND BAND – 3pm
  • ROST MOCHYN / HOG ROAST 3-8pm 
  • HARRY J LEWIS / DISGO 4-8yh
  • BAR 1-9yh


Fe fydd amrywiaeth o stondinau a gweithgareddau i’w cael yn y Parc – peintio gwynebau, tattoo glitter, cestyll neidio, a llawer mwy.

There will be a variety of stalls and activities in the Park – face painting, glitter tattoos, bouncy castles and much more. 

Fe fydd Arwerthiant Cist Car - £5 y car / There will a Car Boot Sale - £5 per car. (BOOKING ADVISABLE)

Fe fydd yna lluniaeth ar gael drwy gydol y dydd yn cynnwys brechdannau, cacennau, diod oer a thwym. There will be refreshments throughout the day – sandwiches, cakes, hot and cold drinks.

Rhywbeth at dant pawb.
Something to suit everyone.

 

 

Swyddogion / Officials:

Cadeirydd / Chairperson: Meinir Davies - 07800 639193

Ysgrifennydd / Secretary: Beth Davies – 07901 716957

Trysorydd / Treasurer: Menna Davies – 07815 740132

 

 

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion