Cymraeg

Beth i weld

Mae lleoliad tref Llandysul yn gyfleus iawn i ymwelwyr fynd i grwydro siroedd Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Bannau Brycheiniog. Mae trefi mwy, megis Aberteifi, Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan yr un mor agos.

Croeso i Gerddwyr Llandsyul & Pont Tyweli
Pwll Nofio
Canolfan Hamdden

 

Cariad Glass produce a wide range of glass gifts, bespoke glass panels and also offer a restoration service. 
Ty Bliss, New Road, Llandysul, SA44 4QJ

Telephone: 01559 363 809 
Mobile: 0774 893 6032 
Email: Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.

www.cariadglass.co.uk
Caws Cenarth
Caws Cenarth Cheese, Glyneithinog Farm, Pontseli, Boncath, Dyfed, SA37 0LH

Ffôn: 01239 710432

www.cawscenarth.co.uk
Cenarth Paintball Games
Swiss Cottage, Pentrecagal,
Newcastle Emlyn, Carmarthenshire, SA38 9HT
Ffôn: 01559 371621 www.cenarth-paintball.co.uk

Gwili Pottery
Pontarsais, Carmarthen, SA32 7DU

Ffôn: 01267 253449 www.gwilipottery.com
Honorwood Flocks
Cefn Llanfair Road, Llandysul
Ffôn: 01559 362890 www.honorwoodflocks.co.uk

Jen Jones Welsh Quilts
Pontbrendu, Llanybydder

Ffôn: 01570 480610 www.jen-jones.com
Moriath Glass
Nant, Cwmpengraig, Drefach-Felindre
Ffôn: 01559 371585  
Museum of Childhood
Pen-ffynnon, Llangeler
Ffôn: 01559 370428 www.toymuseumwales.co.uk
The National Coracle Centre & 17th Century Flour Mill
Cenarth Falls,
Carmarthenshire SA38 9JL
Ffôn/Facs: 01239 710980  
National Woollen Museum
Dre-Fach Felindre, Llandysul, Carmarthenshire
SA44 5UP
Ffôn: 01559 370 929 www.nmgw.ac.uk

 

Newcastle Emlyn Castle

  Click here for map
Norwood Gardens
Llanllwni
Ffôn: 01159 395386 www.norwoodgardens.co.uk
Rock Mill Woollen & Water Mill
Capel Dewi, Llandysul, SA44 4PH
Ffôn: 01559 362356 www.rockmillwales.co.uk
Saron Golf Course
Penwern, Saron, Llandysul
Ffôn: 01559 370705  
Sculpture Heaven: Gardens | Workshops | Galleries
Ceri Gwnda, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion. SA44 5RN
Ffôn: 01239 851737
Ebost:  Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.
www.sculptureheaven.co.uk
Teifi Railway
Station Yard, Henllan, Nr Newcastle Emlyn, SA44 5TD
Ffôn/Facs: 01559 371077 www.teifivalleyrailway.org

 

A little further a field...

   
Welsh Wildlife Centre
Cilgerran, Cardigan, SA43 2TB
Ffôn: 01239 621600 http://www.welshwildlife.org
Cardigan Bay - Special Area of Conservation
From Poppit Sands, northwards through Aberporth, Tresaith, Llangrannog, Cwmtydu, New Quay to Aberaeron.
Many bottlenose dolphin sightings, important bird nesting sites. Also, beaches and watersports including body surfing.
Dolaucothi Gold Mines
Pumsaint, Llanwrda,
SA19 8RR
Ffôn: 01558 650177 www.nationaltrust.org.uk
The National Botanic Gardens of Wales
Llanarthne, SA32 8HG
Ffôn: 01558 668768 www.gardenofwales.org.uk
Aberglasney 
- A Garden Lost in Time

Llangathen, SA32 8QH
Ffôn: 01558 668998 www.aberglasney.org
Cognation
Mountain Bike Trails throughout South Wales, including Brechfa Forest.
 
  www.cognation.co.uk

Yn dipyn bach yn pellach mae Dinbych y Pysgod, Tyddewli, Aberystwyth...

Am fwy o fanylion ewch i weld y wefannau 'ma:
www.discovercarmarthenshire.com

www.discoverceredigion.co.uk

www.visitwales.com

Os hoffech gael syniadau am deithiau o bob math yn nyffryn Teifi, ewch i wefan Teithiau Teifi – www.teithiauteifi.wordpress.com

Nid yw Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen Cyf yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.

 

 

This Weather Widget is provided by the Met Office

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion