Cymraeg

CROESO

 

Mae tref Llandysul a'r pentref cyfagos, Pont Tyweli, yn Nyffryn Teifi, a'r ddau fan ymysg y llefydd mwyaf poblogaidd yng Nghymru ar gyfer pysgota  croyw, canwio  gwyn a cherdded. Mae Llandysul a Phont Tyweli yn ardal Croeso i Gerddwyr. 

Mae Gwefan Llandysul a Phont Tyweli yn cynnwys, cyfarwyddiadur busnes, rhestr o glybiau a chymdeithasau, gweithgareddau chwaraeon, gwybodaeth leol, gwybodaeth i dwristiaid, darparwyr llety ac hefyd calendr o ddigwyddiadau yn digwydd yn Llandysul, Pont Tyweli a'r ardal gyfagos. Mae'r safle yn ddwyieithog a gellur dewis iaith o'ch dewis gan dynnu i lawr ddewislen ar y chwith uchaf y dudalen.


Os oes gennych unrhyw ddigwyddiad i ychwanegu at y calendr neu os hoffech ychwanegu eich busnes neu glwb neu gymdeithas ac yn y blaen i'r safle, cysylltwch a ni.

 

Mwy am Llandysul a Phont Tyweli

Mae Llandysul a Phont Tyweli, sy'n swatio ar lannau'r afon Teifi, yn dref farchnad fechan a thraddodiadol sydd wedi cadw ei chymeriad.

Adeiladwyd y dref o gwmpas yr eglwys hynafol, ac felly mae'n briodol iawn fod rhan helaeth ohoni bellach yn ardal gadwraeth.

Adeiladwyd y dref ar un o afonydd pysgota gorau Cymru; afon sy'n enwog am ei heog a'i sewin. Mae hi hefyd yn enwog am ganwio dwr gwyn.

Cyn dyfodiad trydan, bu dyfroedd gwylltion yr afon Teifi a'i llednentydd yn gyrru nifer o olwynion dwr yn yr ardal, ac nid oedd Llandysul yn eithriad. Er nad oes unrhyw olwynion bellach yn gweithredu'n fasnachol, gwelir y bu nifer o adeiladau unwaith yn gweithredu fel melinau.

Mae lleoliad tref Llandysul yn gyfleus iawn i ymwelwyr fynd i grwydro siroedd Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gar a Bannau Brycheiniog. Mae trefi mwy, megis Aberteifi, Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan yr un mor agos.

Yn ogystal a bod yn ganolfan wych i gerddwyr a beicwyr, mae ganddi hefyd amrywiaeth cyffrous o siopau.

Mewn geiriau eraill mae'n werth dod yma!

 

Baner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion