English

Downloadable Walks

 

llandysul-trails-coverCover and introduction to Llandysul Trails (Pdf 5.22mb)

llandysul-historyLlandysul Town Historic Walk (Pdf 6.8mb)

coed-y-foel-map1 Coed y Foel Woodland and Countryside Walk (Pdf 1.64mb)

teifi-loop Teifi Loop Walk (Pdf 1.52mb)

north-clettwr North Clettwr Valley Walk (Pdf 1.25mb)

south-clettwr South Clettwr Valley Walk (Pdf 1.67mb)

coed-y-foel-capel-dewi Coed y Foel Woods to Capel Dewi Circular Walk (Pdf 1.9mb)

north-llandysul North Llandysul / Pont-Tyweli Walk (Pdf 1.47mb)

south-clettwr South Llandysul / Pont-Tyweli Walk (Pdf 1.86 mb)

 
Back

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion