Llandysul WAW logo. Black walking boot print on yellow backgroundCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli

Mae gan Llandysul a Phont-Tyweli a'r cyffiniau rwydwaith da o deithiau cerdded sy'n cwmpasu amrywiaeth o olygfeydd, hyd a lefel anhawster.

Logo Croeso i GerddwyrMae Llandysul a Phont-Tyweli wedi arwain y ffordd yng Ngheredigion o ran ennill statws Croeso i Gerddwyr. Roedd hefyd yn un o'r rhai cyntaf yng Nghymru i ennill y statws hwnnw yn 2009.  Mae croeso i aelodau o gerddwyr yn cynnwys yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer teithiau cerdded a drefnir gan y grŵp.

Rhan bwysig o'r aelodaeth yw ymrwymiad i gadw llwybrau troed lleol ar agor, i sicrhau bod croeso i gerddwyr mewn busnesau lleol ac i hyrwyddo cerdded yn yr ardal.

Fel rhan o hyn, mae rhaglen o deithiau cerdded tywysedig misol yn ogystal â gwybodaeth ar deithiau cerdded lleol eraill, yn fyr ac yn fwy heriol. Mae rhai o'r teithiau cerdded hefyd yn arbennig o addas i deuluoedd. Mae croeso i bawb ymuno â ni ar y teithiau cerdded hyn, ond dylai plant fod yng nghwmni oedolyn. Mae cerdded yn costio £2.00 i rai nad ydynt yn aelodau. Plant o dan 16 am ddim oni nodir yn wahanol yn y rhaglen.

Mae Llandysul & Pont-Tyweli  wedi cyhoeddi llyfryn o wyth llwybr cylchol yn Llandysul a Phont-Tyweli a'r cyffiniau.  Gallwch lawrlwytho  "Teithiau Llandysul " o'r wefan hon.

 
Facebook icon and link to Llandysul walksCadwch lygad ar ein newyddion diweddaraf ar Facebook 


Neu cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr. Byddwn yn anfon e-bost gyda newyddion am ein teithiau cerdded a penwythnos cerdded, teithiau cerdded eraill yn ein hardal, a newyddion am y rhwydwaith Croeso i Gerddwyr.

Dolenni 

Walkings standing on a wooden bridge.  2 walkers standing inthe stream. It's a ford. The stream flows over a road.
Walkers, walking uphill in woodland. Brown leaves on the ground.
4 walkers, with dogs on lead, walking across a green field. Big blue open sky ahead.
Group of walkers standing together, in front of view over valley and at opposing hillside.

Croeso i Gerddwyr- Towns and Villages with something special to offer walkers.

Ramblers

Croeso i Gerddwyr Tregaron

Cerddwyr Cylch Teifi - Cyfle i Gymry Cymraeg a dysgwyr fwynhau cwmni’i gilydd wrth gerdded.

Ceredigion County Council - Twristiaeth

Carmarthenshire County Council - Twristiaeth

Countryside Council for Wales

Traveline Cymru - gwybodaeth am trafnidiaeth cyhoeddus.

Bwcabus - Gwasanaeth bysiau lleol, sydd ar gael yn ôl y galw ac sy’n defnyddio cerbydau mynediad hwylus yw’r Bwcabus (Mae angen ichi archebu'r gwasanaeth hwn oblaen llaw).

 

The Llandysul and Pont Tyweli website cannot be held responsible for external websites.