Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 

Dydd Sul Ionawr 26ain
Taith drwyr goedwig ac yna bwyd
 
**Rhaid archebu**

10am: Cwrdd a bws mini ym maes parcio Llandysul ger arhosfan bysiau i gludo yn y bws.
10.25 am: Cyfarfod ger y  grid gwartheg ar y ffordd New Inn- Brechfa i berchenogion cŵn a phobl nad ydynt am aros i gael cinio.
10.30 am: cerdded o'r grid gwartheg i Keepers Lodge (ychydig i'r gogledd o Brechfa ar yr un ffordd).
 
Llwybr hawdd tua 3 milltir i lawr mynydd yn bennaf (tua 1hr30min). Delfrydol ar gyfer y rhai nad ydynt wedi gwneud llawer o gerdded o'r blaen. Llwybr yn wlyb mewn mannau lle mae'r dŵr yn rhedeg ar hyd y llwybr
ond ddim yn fwdlyd iawn. Opsiwn o gerdded yr holl ffordd i Brechfa (5 milltir o`r grid gwartheg, tua 2awr 30min, rhai i fyny'r Allt). Gwisgwch esgidiau cerdded neu welingtons a dewch â chot law a legins ddiddos.
 
Bydd yna geir gwennol o geidwaid llety i fynd â phobl yn ôl i'r grid gwartheg ar gyfer perchnogion cŵn a'r rhai nad ydynt am gael cinio nac am aros am gyfnod byr i'r bws mini gael eu casglu a theithio i lawr i'r “Forest Arms”.
Bydd y bws wedyn yn mynd â phawb yn ôl i Landysul ar ôl y pryd bwyd. Os ydych am gerdded yr holl ffordd i Brechfa a dim  aros am ginio, trefnwch eich cludiant eich hun yn ôl os gwelwch yn dda.
 
 
1pm-cinio yn “Forest Arms”.
1 pryd cwrs-£9.50, 2 pryd cwrs-£14.50, 3 pryd cwrs-£19.50.
U12s prif bryd bwyd £6.50 + hufen iâ £3.50. Bydd yn ginio rhost a bydd yr union fwydlen  allan yr wythnos flaenorol a rhaid ei harchebu erbyn dydd Mawrth 21 Ionawr. Mae'n rhaid archebu'r daith gerdded hon ym mlaen llaw  (fel y gallwn gael pawb yn ôl o Keepers Lodge neu Brechfa).
 
Ffoniwch Eva neu Tom ar 01559 363200 neu ebostiwch cowcher@thelongbarn.co.uk . Byddwn yn cadarnhau derbyn pob archeb e-bost, felly os nad ydych wedi derbyn cadarnhad ffoniwch.
 
Cost: £ 2/person wrth ddefnyddio trafnidiaeth eich hun. £ 3/person ar y bws mini. AM DDIM i blant o dan 16 oed.
forest arms menu

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page