Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 

Taith Gerdded y mis: Dydd Gwener 16eg o Awst, 5pm

Cwrdd yn maes Padlwyr Llandysul.
Mae Gŵyl Afon Llandysul Paddlers o 14-18 o Awst , felly bydd parcio'n gyfyngedig. Parcio ar gael ym maes parcio Llandysul.

Bydd hon yn daith cymedrol 6.5 milltir yn mynd â ni tuag at Pantolwen, Pant-y-Creuddyn, Gellifawr, ac i Gorrig ac yna dychwelyd. Cerdded ar lwybrau cyhoeddus ac ar ffyrdd. Gorffen yng Nghanolfan Padllwyr Llandysul ar gyfer lluniaeth
Dim camfeydd. Dim cŵn ar y daith gerdded hon.
Oedolion £2. Plant o dan 16 oed yn rhad ac am ddim.


Am fanylion cysylltu â Ron and Megan Foulkes 01559362736.

Circular walk poster 16/08/19

 
 


 

 
 

 

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page