Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 

Taith Gerdded y mis

Dydd Sul 14 Ebrill 2019

Pentrefan mynyddig i ddyfnderoedd coetiroedd - Llidiad Nenog a llednentydd a choedwigoedd Afon Gorlech - Taith Gerdded Hudol

 
Cwrdd am 9.30yb yn maes parcio talu ac ardddangos Llandysul i fynd ar y bws (tâl bach ychwanegol o £1) Neu, dewch draw i fynedfa goedwig Llidiag Nenog
am 10yb, os oes gennych chi gŵn i gerdded. (GR SN 55085 36920). 

 
Mae tua 7½ milltir, tua 4½ awr a bydd yn cynnwys arosfannau dau bwll ar gyfer diod, byrbryd a saib.
Dewch â'ch cyflenwadau picnic, dŵr a cot law a gwisgwch esgidiau cerdded cyfforddus.
Mae hon yn daith gerdded sy'n addas ar gyfer cerdded cŵn – bydd yn orfodol iddynt fod ar dennyn  ar y tir fferm yn ymestyn os gwelwch yn dda.
 
Cerdded ar hyd ffordd dawel, anghyfannedd ar draws y copa uchaf, gyda golygfeydd pellgyrhaeddol o Fannau Brycheiniog, byddwn wedyn yn dilyn cilffyrdd (Cliffordd), a llwybrau, trwy goedwigoedd o amgylch Afon Gorlech, tuag at Abergorlech ac yna'n ôl. Rydym yn ymweld â Gerddi Coedwig a'r Mossy Dingly Dell, llwybr serth  nant rhaeadr .

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rob Smith ar 01559 362 143.  
Taith Gerdded £2 y person.  Plant dan 16 oed am ddim

Walking with dogs, crowd of people. Wind turbine on left.