Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 

Taith Gerdded y mis: Dydd Sadwrn, Mehefin 15fed 2019

Llandysul i Gwe Penrhiwllan

Cychwyn o faes parcio Llandysul am 10am.
 
Tua 8 milltir.  Cerdded cymedrol. Tua 5 awr gydag arhosfan cinio picnic.

 
O brif maes parcio Llandysul - allan i Gwm heddychlon Nantythan.  Mynd tua bryn Horeb gyda golygfeydd pellgyrhaeddol o fryniau'r Preseli yna trwy goedwigoedd preifat, yna dilyn y Nant Iago, sy'n dechrau fel ffynnon ger Horeb ac yn dod yn Nant baldorddus ger Trebedw.  Rydym yn dilyn llwybrau, lonydd a thraciau cefn gwlad mewn drysfa o gloddiau a llwybrau cyhoeddus cymhleth, coetiroedd a dolydd  Penrhiwllan a'r cyffiniau.  Dod i ben ger y rhes o fynglos ger Neuadd Penrhiwllan, i'w casglu mewn bws mini yn ôl i Landysul.
 
Cŵn ar dennyn a pherchnogion i wneud trefniadau ar gyfer cludiant yn ôl i Landysul.  Esgidiau/sgidiau cerdded cyfforddus, côt law/eli haul ayyb.
Rhaid archebu lle ar gyfer bysiau mini, cylltu â Lisa Bransden 01559 362143
Taith Gerdded £2 y person.  Plant dan 16 oed am ddim.

poster June 2019
 
 


 

 
 

 

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page