Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 

Dydd Sadwrn 29ain Chwefror 2020
Taith Antur diddorol o amgylch Llandysul

5-6 milltir, taith tua 3 awr.
10am o Faes Parcio Llandysul (talu ac arddangos).
Cerdded ar hyd traciau, llwybrau, caeau, coedydd, ffyrdd, glan yr afon ac adfeilion castell. Gweler Dyffryn Llandysul o safbwyntiau anarferol.
Mae croeso i gŵn a chael cyfle i redeg yn rhydd ar rannau o'r daith.
Dewch â diodydd a byrbrydau am hoe am hanner awr o seibiant. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Lisa 01559 362143.
£2.00 y person – plant dan 16 oed am ddim

29/02/2020 Walk poster

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page