Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 

Taith Gogledd Llandysul - Pont-Tyweli
Dydd Sul, Hydref 20ain, 10yb

Cwrdd ym maes parcio Llandysul Paddlers. Tua 5 millitir.
 
Taith gerdded drwy dir parc, lonydd gwledig, ar draws tir amaeth agored sydd â golygfeydd braf ar draws Llandysul, Dyffryn Clettwr a bryniau Sir Gaerfyrddin. Mae rhiwiau serth i’w dringo ar rai rhannau o’r daith. Argymhellir esgidiau cerdded a socasau ar ôl glaw trwm. Mae camfeydd. Dylai cŵn gael eu cadw ar dennyn, efallai fod gwartheg ar y tir.
 
Oedolion £2. Plant o dan 16 oed yn rhad ac am ddim.

Am fanylion cysylltu â Susan James 01559 384332.


Taith Gerdded mis Hydref

 
 


 

 
 

 

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page