Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 

O gwmpas Cwrtnewydd
Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 2019, 10yb.

Cyfarfod ym maes parcio Llandysul.  Bws i’r man cychwyn. Tua 7.5 milltir.
Llwybr tawel drwy tir ffermydd,  llwybrau troed a ffyrdd tawel o Cwrtnewydd i Gorsgoch.  Yna  cerddwn drwy'r pentref i gyrraedd gwarchodfa natur Rhos Glyn yr Helyg.  Mae'r Warchodfa fach hon, sy'n cael ei rhedeg gan yr Ymddiriedolaeth bywyd gwyllt, yn gartref i amryw o rywogaethau prin a thros 240 o rywogaethau planhigion.  O'r warchodfa, rydym yn dychwelyd i Gwrtnewydd drwy dir fferm a ffordd dawel.
 
Mae rhywfaint o ddringo lle mae'r llwybr wedi'i rhwystro;  rhai clytiau gwlyb, sgidiau cryf yn cael eu hargymell; dewch â dillad dŵr, cinio a diod gyda chi; dim cŵn os gwelwch yn dda oherwydd byddwn yn cerdded trwy caeau ag anifeiliaid.
 

Oedolion £2. Plant o dan 16 oed yn rhad ac am ddim.

Am fanylion cysylltu â Christine Smith 07881 981709.

November poster
horses grazing
Walkers walking under trees in autumn
arrow pointing upwards - click to return to the top of the page