Llyfrgell Llandysul | Llandysul Library

Address
Canolfan Ceredigion, Llandysul, Ceredigion, SA44 4QS
Tel
01545 574236
Email
tysullb@ceredigion.gov.uk
Web
Biography
Llyfrau | DVDs | Llyfrau Llafar | Cyfrifiaduron a WiFi am Ddim | Gwasanaeth LlungopÏo, Argraffu a Sganio
Yn cael ei rhedeg gan Wirfoddolwyr (Grwp Cefnogwyr Llyfrgell Llandysul) mewn partneriaeth gyda Llyfrgell Ceredigion.
Ar agor: Dydd Mawrth a Iau 10yb - 5yp ac ar Dydd Sadwrn 10yb-1yp.

*****************

Books | DVDs | Talking Books | Free Internet & WiFi | Photocopying, Printing and Scanning Service
Run by Volunteers (Llandysul Library Supporters' Group).in partnership with Ceredigion Library.
Open: Tuesday and Thursday 10am-5pm, and Saturday 10am-1pm.