Llyfrgell Llandysul | Llandysul Library

Address
Canolfan Ceredigion, Llandysul, Ceredigion, SA44 4QS
Tel
01545 574236
Email
tysullb@ceredigion.gov.uk
Web
Facebook
Biography

Llyfrau | DVDs | Llyfrau Llafar | Cyfrifiaduron a WiFi am Ddim | Gwasanaeth LlungopÏo, Argraffu a Sganio
Yn cael ei rhedeg gan Wirfoddolwyr (Grwp Cefnogwyr Llyfrgell Llandysul) mewn partneriaeth gyda Llyfrgell Ceredigion.
Ar agor: Dydd Mawrth a Iau 10yb - 5yp ac ar Dydd Sadwrn 10yb-1yp.
Mae croeso mawr i Wirfoddolwyr newydd!
Cysylltwch gyda ni yn y llyfrgell neu anfonwych ebost i: llyfrgell@llandysul.cymru

*****************

Books | DVDs | Talking Books | Free Internet & WiFi | Photocopying, Printing and Scanning Service
Run by Volunteers (Llandysul Library Supporters' Group) in partnership with Ceredigion Library.
Open: Tuesday and Thursday 10am-5pm, and Saturday 10am-1pm.
New Volunteers are always welcome!
Contact us at the library or send an email: library@llandysul.cymru

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page