Apêl Cymorth Llifogydd Llandysul a Phont-Tyweli

 

Sefydlwyd tudalen Facebook "Apêl Cymorth Llifogydd Llandysul a Phont-Tyweli" gan aelodau o'r gymuned i gynllunio digwyddiad i godi arian i helpu pobl sydd wedi dioddef yn y llifogydd a achoswyd gan storm Callum ar ddydd Sadwrn 13ain Hydref 2018.
Rhennir y dudalen yma, gyda chaniatâd perchennog y dudalen, er budd aelodau'r gymuned nad ydynt ar y cyfryngau cymdeithasol.Dyddiadau Sylweddol
Nos Wener 23ain o Dachwedd, 7.30yh. "Miwsig @Thôn"
Ysgol Bro Teifi.
Tocynnau ar werth yn Siop Ffab a'r SPAR. £10 i oedolion. Plant yn rhad ac am ddim.


Nos Sadwrn 24ain o Dachwedd, 6yh - 11.45yh. Teifi Roc yn Neuadd Tysul.
£5 ar y drws. Plant o dan 16 oed yn rhad ac am ddim. Dewch gyda ID.

Acts
1. Mike & Mark - Guitar Duo
2. Deiniol Wyn Rees - Solo Singer
3. Dafydd Pantrod
4. The Cwrtisans
5. Backtrax
6. Newshan

Miwsig a Thon poster 23/11/18

Teifi Roc poster

 

Nid yw Llandysul a Phont-Tyweli ymlaen Cyf yn gyfrifol am gynnwys gwefannau trydydd parti na chyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page