Croeso 

 

Mae Llandysul a Phont Tyweli, sy’n swatio ar lannau’r afon Teifi, yn dref farchnad fechan a thraddodiadol sydd wedi cadw ei chymeriad.

Adeiladwyd y dref o gwmpas yr eglwys hynafol, ac felly mae’n briodol iawn fod rhan helaeth ohoni bellach yn ardal gadwraeth.
Adeiladwyd y dref ar un o afonydd pysgota gorau Cymru; afon sy’n enwog am ei heog a’i sewin. Mae hi hefyd yn enwog am ganwio dwr gwyn.

Cyn dyfodiad trydan, bu dyfroedd gwylltion yr afon Teifi a’i llednentydd yn gyrru nifer o olwynion dwr yn yr ardal, ac nid oedd Llandysul yn eithriad. Er nad oes unrhyw olwynion bellach yn gweithredu’n fasnachol, gwelir y bu nifer o adeiladau unwaith yn gweithredu fel melinau.

Mae lleoliad tref Llandysul yn gyfleus iawn i ymwelwyr fynd i grwydro siroedd Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gâr a Bannau Brycheiniog. Mae trefi mwy, megis Aberteifi, Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan yr un mor agos.
Yn ogystal â bod yn ganolfan wych i gerddwyr a beicwyr, mae ganddi hefyd yr holl fanciau mawr ac amrywiaeth cyffrous o siopau.

Mewn geiriau eraill … mae’n werth dod yma!