Croeso i Landysul a Phont-Tyweli

Llandysul yw'r dref fwyaf deheuol yng Ngheredigion, ag Afon Teifi sy'n ffurfio ffin ddeheuol. Ar y lan gyferbyn, Pont-Tyweli yw pentrefi mwyaf gogleddol Sir Gaerfyrddin.. Er mae ffin y Sir sydd yn gwahanu ddau anheddiad, yr afon Teifi sydd yn ymuno nhw fel un gymuned.

Siopa yn Lleol. Cefnogwch busnesau Lleol Llandysul a Phont-Tyweli.Ymweliad â Llandysul a Phont-Tyweli

Mae Llandysul a Phont-Tyweli wrth galon Dyffryn Teifi,ac yn  enwog ar gyfer pysgota, chwaraeon dŵr, ac ar gyfer cerdded.  Drebyniodd Llandysul a Phont-Tyweli statws Croeso i Gerddwyr  yn 2009.  Ceir gwestai, llefydd gwely a brecwast  a bythynod  hunanddarpar  yn lleol ac o amgylch Llandysul.  Yr ydym o fewn cyrraedd hawdd i'r traethau Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin

Busnesu Llandysul a Phont-Tyweli

Mae ein stryd fawr yn llawer tawelach nag yr arferai fod.  Fodd bynnag, mae gennym gasgliad gwych o siopau diddorol, caffis, crefftwyr, a busnesau sy'n hanfodol i'n heconomi leol.  Prynwch yn lleol!  Os hoffech i'ch busnes ymddangos ar y wefan, ewch i'r Ffurflen Gyswllt Cyfeiriadur Busnes.
 

Bod yn rhan o'r Gymuned

Mae'r gymuned yn weithgar iawn a gallwch ymuno â gwahanol glybiau, a chymdeithasau, cymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau chwaraeon, ymuno â grwpiau celf, a grwpiau canu. Os oes gennych amser rhydd ac eisiau bod yn rhan annatod o'r gymuned, mae digon o gyfleoedd i wirfoddoli i helpu gydag unrhyw beth o'r carnifal blynyddol i stiwardio yn y Triathlon, i yrru'r bws cymunedol. Mae yna rywbeth i'w gael i bob oedran a gallu.   Os hoffech i'ch sefydliad ymddangos ar y wefan, ewch i'r ffurflen gyswllt.

Gweithgareddau Ieuenctid

Dyfodol ein cymuned yw ein hieuenctid ac mae llawer o weithgareddau yn y gymuned o Sgowtio i Chwaraeon, yn ogystal â dau glwb ieuenctid. Ein hysgol ni yw Ysgol Bro Teifi sy'n darparu ar gyfer plant o oedran meithrin hyd at Safon Uwch ac fe'i hagorwyd yn 2016. Hwn oedd yr ysgol syth-drwyddo cyfrwng-Cymraeg gyntaf.

Rydym yn falch iawn o'n cymuned, mae'n lle gwych i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef


Be' Sy 'Mlaen?

17/06/2020: CYD Llandysul i ddysgwyr Cymraeg

CYD LlandysulYdych chi dysgu Cymraeg? Eisiau ymarfer siarad?

Rydym grwp o Ddysgwyr Gymraeg sydd yn dod at eu gil

Darllen mwy...

24/06/2020: Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul a'r Fro

Llandysul Local History Society LogoRhaglen 2020

29 Ionawr: AGM followed by a Presentation of New Society Acquisitions

26 Chwefror: &q

Darllen mwy...

15/07/2020: CYD Llandysul i ddysgwyr Cymraeg

CYD LlandysulYdych chi dysgu Cymraeg? Eisiau ymarfer siarad?

Rydym grwp o Ddysgwyr Gymraeg sydd yn dod at eu gil

Darllen mwy...

13/08/2020: Gŵyl yr Afon Llandysul 2020

Gŵyl yr Afon Llandysul 13eg - 16fed Awst

Camping, canoeing, kayaking, and lots of fun with&n

Darllen mwy...

14/08/2020: Gŵyl yr Afon Llandysul 2020

Gŵyl yr Afon Llandysul 13eg - 16fed Awst

Camping, canoeing, kayaking, and lots of fun with&n

Darllen mwy...

Ewch i'r tudalen Be' Sy 'Maen ar gyfer pob digwyddiad


arrow pointing upwards - click to return to the top of the page