Be' sy 'mlaen yn Llandysul, Pont-Tyweli a'r Fro

June - photo of church

Be' sy 'mlaen ym mis Awst

yn Llandysul, Pont-Tyweli a'r Fro.

Llandysul Angling

Dysgwch i bysgota i blant

Os rydych rhwng 8 a 16 oed, dysgwch i bysgota am ddim pob prynhawn Gwener yn mis Awst, 2-4yp, ger yr afon Teifi ym mharc Goffa Llandysul. Awst 2il, 9fed, 16eg, 23ain, 30ain.

Llandysul Paddlers River Festival

Gwyl yr afon Llandysul

14eg - 18fed Awst Hwyl ar yr afon gyda'r Llandysul Paddlers

Croeso i Gerddywr - Walkers are Welcome

Taith gylchol Gorrig, Prengwyn a Llandysul

Dydd Gwener 16eg o Awst, 5pm

Calon Tysul Logo

Be' sy 'mlaen yn Calon Tysul

Pwll Nofio, Neuadd Chwaraeon, Gweithgareddau i Blant

Penwythnos Gerdded Llandysul a Phont-Tyweli 27 Medi - 29 Medi 2019

Penwythnos Gerdded 2019

Ymunwch Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli am benwythnos o gerdded.


arrow pointing upwards - click to return to the top of the page