Taith Gerdded Gwledig Lleol Llandysul

23/03/2019

Llandysul Walks logo - black footprint on yellow background.Dydd Sadwrn 23ain Mawrth 2019
Gadael 1pm o Faes Parcio Llandysul (cofiwch i dalu ac arddangos).
 
Taith gerdded gylchol tua 6 milltir o faes parcio Llandysul, ar hyd Heol Gorrig,  teithio y tu ôl i Bencoedfoel, i mewn i Goed-y-Foel ac yna Coed Llanfair ar hyd ochr Afon Teifi. 
Yn dychwelyd i Westy'r Porth tua 5yp.
Dim cŵn oherwydd wyna.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tom Cowcher ar 01559 363200.
£2.00 y person – plant dan 16 oed am ddim
 


arrow pointing upwards - click to return to the top of the page