Taith Dolen Teifi

11/05/2019

Llandysul Walkers logoCychwyn o faes parcio Llandysul am 10am.
 
6 milltir, tua 3 awr a hanner, gweddol hawdd.
Taith gerdded syml a hardd o Landysul o gylch Plasty  Llanfair, yn ôl tuag at “The Long Barn” fferm Penrhiw ar gyfer te a chacen. 

Dim cŵn.
 
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rhodri James ar 01559 362202.
Taith Gerdded £2 y person.  Plant dan 16 oed am ddim
 

 May walker poster


arrow pointing upwards - click to return to the top of the page