Cynefin: Owen Shiers a'i Fand

29/05/2019

Pwerdy-Powerhouse logoCynefin: Owen Shiers a'i Fand

Nos Fercher, Mai 29ain

Drysau ar agor am 7.30yh

Tocynnau ar werth wrth i drws: £8 neu £6 consesiwn

Yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-arth, SA39 9JH

Brodor o Gapel Dewi, Owen Shiers a'i fand yn mynd a chi ar daith gerddorol o amgylch tirlun cerddorol Ceredigion, gyda chefnogaeth gan delynores Cerys Hafana.
 

Diolch am chefnogaeth Noson Allan.


Pwerdy-Powerhousearrow pointing upwards - click to return to the top of the page