Cymdeithas Hanes Lleol Llandysul: cyfarfod mis Mai

29/05/2019

Llandysul Local History Society Logo "Orrible Murders! Murder, suicide, gory accidents and two-headed calves in 19th century Ceredigion"

gyda Nigel Callaghan

Nos Fercher, 29ain Mai, 2019, 7.15yh
yn Neuadd Tysul, Llandysul


Tanysgrifiadau: £ 13 (consesiynau £ 11).
Gofynnir i aelodau nad ydynt yn aelodau wneud rhodd o £ 3

Croeso i bawb!
Ymholiadau: hanesllandysul@gmail.com      
Jane Kerr 01559 363201
Lesley Parker: 07989 127396
www.hanesllandysulhistory.co.uk/ 


arrow pointing upwards - click to return to the top of the page