Cyfarfod Cymdeithas Hanes Llandysul Fasting Girl

27/03/2019

Llandysul and District Local History Society LogoNos Fercher, 27ain o Fawrth, 2019, 7.15yh yn Neuadd Tysul, Llandysul

"Sanctity, Superstition and the Death of Sarah Jacobs"
A Talk by Richard Ireland
 

Yn anffodus ni all Nigel Callaghan dod i siarad am "Horrible Murders!" ar nos Fercher, rydym gobeithio y byddem gallu ail-drefnu yn y dyfodol

Cynhelir y cyfarfodydd ar Nos Fercher olaf pob mis (ag eithrio Misoedd Gorffennaf, Awst a Rhagfyr), am 7.15 y.h.yn Neuadd Tysul.

Aelodaeth: £13 y flwyddyn (£11 consesiynau). Croeso hefyd i gyfarfodydd unigol £3 i bob cyfarfod.

www.hanesllandysulhistory.co.ukarrow pointing upwards - click to return to the top of the page